Visie bijeenkomst Connect


Connect bestaat inmiddels alweer 4 jaar en is uitgegroeid tot een professionele community voor opleidingskundigen en onderwijskundigen. De hoogste tijd om opnieuw stil te staan bij het doel en de functie van de groep. Met een groep van 14 enthousiaste leden waren we te gast bij de HU (nogmaals bedankt Veerle) en hebben we met elkaar naar de toekomst van Connect gekeken.

Middels een stille brainstorm hebben we eerst gekeken naar het doel van de community (purpose) en vervolgens naar de behoeften van de leden (needs).

Purpose Op de vraag wat het doel moet zijn van Connect als community, is “netwerken” het meest gegeven antwoord. Het in contact komen met andere onderwijskundigen, kennis delen en een kijkje nemen in de keuken bij vakgenoten. Daarnaast moet er ruimte zijn voor samen leren en samen het onderwijskundig vakgebied verkennen. Het is mooi om te zien dat dit doel en de reden waarom Connect bestaat, na vier jaar nog steeds hetzelfde is.

Needs De behoeftes van de leden liggen in het verlengde van het doel. Er is behoefte aan de uitwisseling van inhoudelijke kennis , je blik verbreden/verdiepen en inspiratie opdoen. Ook is er behoefte aan de uitwisseling van vak gerelateerde kennis en vaardigheden, zoals loopbaan tips, intervisie en ervaringen uitwisselen. Connect is een netwerk voor vakgenoten, maar er is ook ruimte voor gezelligheid en met elkaar eten.

De uitkomsten van de stille brainstorm zijn te vatten in het Golden Circle model van Simon Sinek (link). Het doel van Connect is de Why en de needs is de How. De What zijn de activiteiten die vanuit Connect worden georganiseerd.

Wat gaan we komend jaar doen?  De kracht van Connect ligt in het persoonlijk contact tussen de leden, tijdens de bijeenkomsten, waar er ruimte is voor netwerken en kennisdelen. Het afgelopen jaar zijn er echter weinig bijeenkomsten geweest. Dit heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid nieuwe leden, voor wie het concept van wederkerigheid (de ene keer kom je iets brengen, de andere keer iets halen) niet helemaal duidelijk is. Om de organisatie van bijeenkomsten weer op gang te brengen, hebben we besloten om voor komend jaar alvast bijeenkomsten in te plannen. We hebben ideeën bedacht op basis van ieders persoonlijke wensen en ideeën en zijn tot een mooie lijst bijeenkomsten gekomen. Ook zijn daar direct mensen aangekoppeld.

Activiteiten Op de site vindt je een overzicht van alle activiteiten die komend jaar in de planning staan. Dit betekent natuurlijk niet, dat er geen ruimte is voor andere bijeenkomsten. Bij Connect is er altijd ruimte voor jouw plannen en ideeën. Wil je iets organiseren, of wil je met andere onderwijskundigen met een onderwerp aan de slag? Start een discussie in de LinkedIn Groep!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *